مفاهیم اولیه آمادگی جسمانی

  مفاهیم اولیه آمادگی جسمانی هدف اصلی از آمادگی جسمانی ، افزایش قابلیتهای عملی ورزشکاران  و توسعه قابلیتهای او به بالاترین حد هنجار هاست ورزشکارانی که دارای آمادگی جسمانی مطلوب می باشند مهارتهای ورزشی را بهتر می آموزند و انرا به نحو مطلوبتری اجرا می کنند در یک برنامه تمرینی هدف دار : در مرحله … ادامه خواندن مفاهیم اولیه آمادگی جسمانی