کلستنیکس

Calisthenics یک کلمه باستانی یونانی میباشد ، به معنی زیبایی و قدرت هنری که با استفاده از وزن بدن برای ارتقاء و بهبود فیزیک بدن استفاده میشود ، کلیستنیکس یک روش نوین در ورزش و افزایش آمادگی جسمانی می باشد که تشکیل شده از تمرینات گوناگون بدون استفاده از تجهیزات، به زبان‌ساده تر این ورزش … ادامه خواندن کلستنیکس